Könyvterjesztés - LUMINOSUS

Tartalomhoz ugrás

Könyvterjesztés

"Őseinket felhozád" A nagykaposi millecentenáriumi emlékműállítás története
Az 1996-os millecentenáriumi emlékműállítás történetét dolgozza fel a könyv visszaemlékezések, kordokumentumok alapján. Írta és szerkesztette: Kozsár Miklós

https://ma7.sk/tajaink/oseinket-felhozad-a-nagykaposi-turul-szobor-tortenete-konyvben
8.00 €
Kosárba
A kiadott nyelvjárási atlasz Cs. Nagy Lajos 20 éves kutatómunkájának gyümölcse.

A nyelvjárási atlasz hozzájárul egy határon túli, eddig jórészt ismeretlen, viszonylag zárt néprajzi és nyelvjárási tájegységének a megismertetéséhez. A kutatás helyszínei: Sőreg, Ajnácskő, Csevice, Gömöralmágy, Dobfenek, Gömörpéterfala, Óbást, Egyházasbást, Bakóháza, Vecseklő, Medveshidegkút, Tajti. Jelen atlasz 750 térképlapja segítségével kívánja bemutatni a legjellemzőbb hagyományos használati tárgyak, ételek megnevezéseit, a lexikai, alaktani és fonetikai változatok térbeli realizációit. Ez az első olyan informatizált atlasz, melyben a gyűjtője saját anyagát teszi közzé. Nemcsak a nyelvjáráskutatónak ad hasznos információkat egy nyelvatlasz, hanem a nyelvtörténésznek, az elméleti nyelvésznek, a néprajz, a településtörténet stb. kutatójának is, sőt az anyanyelve iránt érdeklődő olvasónak.
22.00 €
Kosárba
Nyitnikék - Prága. Táncba szőtt történetek
A Lacza Tihamér szerkesztésében napvilágot látott mű az amatőr felvidéki magyar néptáncegyüttesek egyik „legkülönlegesebb” tagjának aranykorát mutatja be a feljegyzések, visszaemlékezések tükrében.

A Nyitnikék valóban különleges helyet foglal el a felvidéki együttesek táborában – ahogy erről a szerkesztő, Lacza Tihamér is vall könyve fülszövegében: Ha megkíséreljük elhelyezni az „ős” Nyitnikéket a felvidéki magyar néptáncmozgalomban, túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy egyedülálló jelenség volt.

https://felvidek.ma/2017/05/nyitnikek-tancba-szott-tortenetek/
8.00 €
Kosárba
Cs. Nagy Lajos: Alapfokú helyesírási gyakorlókönyv, 3-8. osztály
208 oldal, 21 cm

Az általános iskolai helyesírási tananyagot oldott nyelvezetű szabályokkal bemutató kötet 1970 gyakorlómondatot és 245 diktálásra szánt gyakorlószöveget tartalmaz. Eddig tíz kiadása jelent meg 195 000 példányban.
5.00 €
Kosárba
Cs. Nagy Lajos: Helyesírási gyakorlókönyv
396 oldal, 21 cm

A nagy sikerű gyakorlókönyv (150 ezer eladott példány) új, átdolgozott kiadása A magyar helyesírás szabályai („akadémiai helyesírási szabályzat”)
12. kiadásához készült. A kötet 2788 gyakorlómondata és 354 gyakorlószövege segít elsajátítani az új helyesírási szabályokat.
7.00 €
Kosárba
Cs. Nagy Lajos: Helyesírási munkafüzet, 7-8. osztály
125 oldal, 21 cm

A munkafüzet az egyszerű mondatot záró, a mondatrészek közötti, valamint a mondatba ékelődés írásjeleinek használatát gyakoroltatja.
3.50 €
Kosárba
Cs. Nagy Lajos: Magyar nyelvi munkafüzet, 1-2.osztály
88 oldal, 21 cm

A legkisebbek részére készült munkafüzet 74 játékos, változatos és gondolkodtató gyakorlatot tartalmaz közel 200 kép és rajz kíséretében. Szemet gyönyörködtető, színpompás borító; a belső oldalak kék, piros és zöld színű nyomással készültek.
3.50 €
Kosárba
Cs. Nagy Lajos: Nyelvtani elemzési gyakorlókönyv, 3-4. osztály
176 oldal, 21 cm

A kötet osztályokra bontva, ezen belül nyelvtani témakörök szerint csoportosítva közöl mintegy 350 feladatot, amelyek kb. felének a levezetett megoldása is megtalálható a könyv végén. Eddig tíz kiadása jelent meg 198 000 példányban.
4.30 €
Kosárba
Cs. Nagy Lajos: Nyelvtani elemzési gyakorlókönyv, 5-6. osztály
176 oldal, 21 cm

A kötet osztályokra bontva, ezen belül nyelvtani témakörök szerint csoportosítva közöl mintegy 320 feladatot, amelyek kb. felének a levezetett megoldása is megtalálható a könyv végén. Eddig 8 kiadása jelent meg 156 000 példányban.
4.30 €
Kosárba
Cs. Nagy Lajos: Nyelvtani elemzési munkafüzet, 5-6.osztály
96 oldal, 21 cm

100 nyelvtani feladatot tartalmaz osztályonkénti bontásban, amelyek gyakorlásra és ellenőrzésre egyaránt alkalmasak.
3.50 €
Kosárba
Cs. Nagy Lajos: Nyelvtani elemzési munkafüzet, 7-8.osztály
111 oldal, 24 cm

A munkafüzet a mondattani ismereteket gyakoroltatja: 7. osztályban a mondatrészek felismerését, 8. osztályban az összetett mondatok fajtáit.
3.80 €
Kosárba
Magassy László - Magassyné Molnár Katali: Gyakorlatok, feladatok I.
GYAKORLATOK, FELADATOK I. a nyolcosztályos gimnáziumok I. osztálya és az általános iskolák 5. osztálya számára

72 oldal, 24 cm

Az alsó tagozatos tananyag ismétlését szolgáló gyakorlatok után a beszéd és kommunikáció témáját dolgozzák fel ötletes feladatok, majd a jelek, a nyelvi jelek, a szöveg és a szövegalkotás kérdései következnek
4.00 €
Kosárba
Magassy László – Magassyné Molnár Katalin: Gyakorlatok, feladatok IV.
GYAKORLATOK, FELADATOK IV. a nyolcosztályos gimnáziumok IV. osztálya és az általános iskolák 8. osztálya számára

68 oldal, 24 cm

Témakörök: egyszerű mondat, mondatrészek, összetett mondat, szövegtan. A gyűjteményt a “100 kérdés a magyar nyelvtan köréből” című fejezet zárja.
4.00 €
Kosárba
Magassy László: Gyakorlatok, feladatok II.
GYAKORLATOK, FELADATOK II. a nyolcosztályos gimnáziumok II. osztálya és az általános iskolák 6. osztálya számára

56 oldal, 24 cm

A feladatok témakörei: magánhangzók, mássalhangzók, szótag, nyelvzene, szóalaktani ismeretek.
4.00 €
Kosárba
Magassy László: Gyakorlatok, feladatok III.
GYAKORLATOK, FELADATOK III. a nyolcosztályos gimnáziumok III. osztálya és az általános iskolák 7. osztálya számára

56 oldal, 24 cm

A feladatok témakörei: állandósult szószerkezetek, alak és jelentés, szófajok. A feladatok kitérnek a nyelvhelyességi, helyesírási és stilisztikai kérdésekre is.
4.00 €
Kosárba
Magassy László: Leíró magyar nyelvtan
a nyolcosztályos gimnáziumok I–IV. osztálya és az általános iskolák 5–8. osztálya számára

136 oldal, 24 cm, kötve

A tartalmilag és módszertanilag kiváló tartós tankönyv az alábbi feladatgyűjteményekkel együtt használva a jobb képességű tanulócsoportok számára ajánlott.
4.10 €
Kosárba
N. Császi Ildikó: Példaszövegek a magyar nyelvtan tanításához 2-8. osztály
152 oldal, 21 cm

Osztályonkénti bontásban — ezen belül nyelvtani témakörök szerint csoportosítva — közöl olyan szövegeket, amelyek nagy számban tartalmazzák a szóban forgó nyelvtani jelenséget, s ezzel mentesíti a pedagógust az időigényes keresgéléstől.
3.70 €
Kosárba
Tánczos Krisztina: Középiskolába készülök! Gyakorlókönyv magyar nyelvből
144 oldal + 24 oldal feladatmegoldás, 21 cm

A kötet tartalmazza az általános iskolai magyar nyelvi tananyag áttekintését, valamint 255 ötletes gyakorlatot. Külön füzetben szerepel a feladatok megoldása.
4.30 €
Kosárba
Cs. Nagy Lajos: Helyesírási munkafüzet, 3-4.osztály
24 cm, 96 oldal, a belső oldalak is színes nyomásúak.
A nagy sikerű munkafüzet átdolgozott, korszerűsített változata.
4.80 €
Kosárba
Vissza a tartalomhoz